Polityka prywatności

POLITYKA
PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Poniższy
dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki
sklepu jako administratora danych. Podkreślamy, iż sklep Erbadecor
stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych
danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób
nieupoważnionych. 

1.
Administrator danych osobowych
Mateusz Bajkow

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą An-Mat Erba Mateusz Bajkow
 , NIP 7292664324
,
93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52.

2.
Przetwarzanie danych osobowych
Klient,
który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego Erba
decor zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te
będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim
oferowanych.

3.
Cel przetwarzania
Dane
osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług,
w szczególności do:

 • zarejestrowania
  się w serwisie,

 • zawarcia
  umowy sprzedaży,

 • dokonania
  rozliczeń,

 • dostarczenia
  zamówionego towaru,

 • korzystania
  z uprawnień konsumenckich.

4.
Rodzaje danych
Do
prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:

 • imię
  i nazwisko,

 • adres
  do przesyłki,

 • adres
  e-mail i numer telefonu,

 • informacje
  na temat płatności,

 • dane
  firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.

5.
Podstawa prawna
Dane
osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO
/Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych
osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

6.
Warunki podania danych
Twoje
dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili
rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili
potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,
jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do
zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem
usług przez sklep Erba decor.

7.
Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
Zawsze
masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych. W każdej
chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje
dane osobowe.

W
każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzania danych
osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć
wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do
wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte
twoje konto w sklepie internetowym a Twoje dane nie będą
przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas
dokonane czynności.

W
każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez
ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta w sklepie
internetowym a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

Możesz
zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych
czy to przez określony czas czy w określonym zakresie,
postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie
na dotychczas dokonane czynności.

Możesz
żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego
administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami
telefonicznie lub e-mail-owo podając nazwę i adres podmiotu,
do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres.

W
każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek
poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od
otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas
działaniach.

8.
Okres przetwarzania
Będziemy
przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz
aktywnym Klientem. Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta
w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na
Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez
Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co
do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez
Ciebie ich usunięcia.

9.
Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając
Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki
organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami
prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą
certyfikatu SSL.

10.
Powierzenie danych osobowych
Twoje
dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze
sklepem Erba decor w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez
Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania
przesyłek. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich
ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub
marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii
Europejskiej.

11.
Cookies
Sklep
internetowy erbadecor.pl jak większość witryn internetowych,
korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są
zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu,
itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji
serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in.
w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu
dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta.
Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej
przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez
zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej
chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie
plików cookies w przyszłości.

12. 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE
ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)
W
związku z wejściem w życie i koniecznością
stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego
dalej „Rozporządzeniem”) przedstawiamy  poniższe
informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych
osobowych. 

Sklep
internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących
celach:

A)
przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank („Bank”)
w związku z:

a.
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi
udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b.
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych
przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).

c.
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów
zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia
ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez
nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).

W
związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach
określonych j.w. , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione
przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, którymi mogą być:

 • mBank

W
przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje
w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W
przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku
z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez
Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet
przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane
w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia
jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W
przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu
weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze
Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony
interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
internetowym a Bankiem.

13.
Regulacje końcowe
Jeśli
uważasz, że sklepErba decor przetwarza Twoje dane osobowe
w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować.
Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W
przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki
prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej
stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie
treści polityki prywatności, na przykład o zmianach
dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych
osobowych lub Twoich praw.

14.
Kontakt z administratorem
Jeżeli
chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych
osobowych lub chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat
naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
skontaktuj się z administratorem listownie, telefonicznie lub
e-mail: administrator
@erbadecor.pl


Shopping Cart